Speluitleg Algemeen Het bijzondere van dit kaartspel is dat iedere kaart meerdere functies heeft: open op tafel liggend is het een gebouw, in de hand is het geld en dicht op een productiegebouw is het een goed.

Doel van het spel Het spel wordt gespeeld over meerdere rondes. De spelers kiezen elke ronde bepaalde rollen en voeren daarmee verschillende acties uit, om zoveel mogelijk waardevolle gebouwen te kunnen bouwen. Wie aan het einde van het spel de meeste punten heeft, wint het spel.

Spelverloop Het spel wordt in meerdere rondes gespeeld. Elke ronde wordt begonnen door de gouverneur. De gouverneur gaat na elke ronde 1 plek verder naar links. De speler met de gouverneur kiest als eerste een van de rollen uit. Daarna voert iedereen de acties uit die bij die rol horen. Daarna kiest de volgende een rol, en dan worden de acties daarbij hoend direct uitgevoerd. Dat gaat zo door tot iedereen een rol gekozen heeft en de acties uitgevoerd zijn.

De rollen Iedere rol heeft een privilege dat alleen door de speler die de rol gekozen heeft geldt. En iedere rol (uitzondering: goudzoeker) heeft een algemene actie die door iedereen uitgevoerd kan worden. Een speler is verplicht tot het kiezen van een rol. Hij/zij mag echter wel afzien van het uitvoeren van de actie of het privilege dat bij die rol hoort. Een rollenkaart blijft tot het einde van de ronde liggen, dat betekent dat een rol per ronde maar 1 keer gekozen kan worden.

Bouwmeester: Iedereen mag 1 gebouw bouwen. De kosten van een gebouw staan bovenaan de kaart. De speler legt zoveel kaarten af als er aangegeven staat op de kaart. De bouwmeester betaald 1 kaart minder.
Let op: Een speler mag in de loop van het spel zoveel productiegebouwen bouwen als hij/zij wil. Maar ieder paars gebouw mag slechts 1 keer per speler gebouwd worden.
Opzichter:
Iedereen mag 1 goed produceren. Een goed kan alleen geproduceerd worden als er nog lege productiegebouwen liggen. Zijn er geen lege productiegebouwen, dan kan er ook niet geproduceerd worden. De opzichter mag 1 goed extra produceren.
Handelaar:
Als de handelaar gekozen wordt, wordt eerst het bovenste handelshuiskaartje omgedraaid (die komt automatisch in het midden van het scherm te staan). Dan mag iedereen 1 goed verkopen. De handelaar mag 1 goed extra verkopen. Daarvoor krijg je zoveel kaartjes als er op het handelshuiskaartje aangegeven staan. Het bovenste getal is voor de goederen op de indigoververij, die daaronder voor de suikermolen, de takaksfabriek, de koffiemolen en het laatste cijfer is voor goederen op de zilversmelterij.
Raadsheer:
De speler die raadsheer kiest, pakt 5 kaarten van de trekstapel, bekijkt ze, en houdt 1 van die kaarten. De andere kaarten worden op de aflegstapel gelegd. De andere spelers pakken 2 kaarten van de trekstapel en mogen 1 kaart houden.
Goudzoeker:
De speler die de goudzoeker kiest, krijgt 1 kaart van de trekstapel. De andere spelers krijgen niets.

Een nieuwe ronde Nadat iedere speler een rol heeft gekozen en de acties heeft uitgevoerd, eindigt de ronde. Aan het begin van de nieuwe ronde hebben de spelers met een Kapel de mogelijkheid een kaart onder de kapel te schuiven. Daarna moeten spelers die meer dan 7 kaarten in hun hand hebben, zoveel kaarten afleggen tot ze weer 7 kaarten hebben, dat geldt ook voor de gouverneur.
Uitzondering: De eigenaar van de Toren mag 12 kaarten in de hand houden.
Verduidelijking: Tijdens de ronde mogen er wel meer dan 7 kaarten in de hand gehouden worden. De limiet van 7 geldt alleen aan het begin van een nieuwe ronde.
Daarna begint de nieuwe ronde met het uitzoeken van een rol door de gouverneur.

Einde van het spel Het spel eindigt direct na de bouwmeesterfase, waarin een speler zijn 12e gebouw op tafel legt. De ronde wordt niet afgespeeld.

Puntentelling: - De punten van de gebouwen (getal op onderste rand van de kaart)
- De punten (=aantal kaarten) onder de kapel
- De punten van Raadhuis, Gildehal en Triomfboog
- De punten van zijn Paleis

De speler met de meeste punten wint. Bij een gelijke stand wint van deze spelers, de speler die de meeste handkaarten en goederen heeft.

Video uitleg