Speluitleg Dit is een beknopte uitleg van het spel.

Algemeen De spelers nemen de rol van Heersers over van de geslachten Lancaster en York die tussen 1455 en 1485 in de beroemd geworden Rozenoorlog - beiden hadden ze een roos in hun wapen - om de macht in Engeland. Beiden probeerden zo groot mogelijke gebieden onder zijn controle te krijgen.

Doel spel De speler die aan het einde van het spel de grootste gebieden met zijn roos gemarkeerd heeft wint.

Begin van het spel Elke speler krijgt 5 kaarten. Deze worden open voor de speler neergelegd zodat de kroon op de kaarten dezelfde kant op wijst als de kroon op het spelbord. Tevens krijgt elke speler 4 heldkaarten. De kroon wordt in het midden van het bord geplaatst. Totaal zijn er 52 machtstenen.

Spelverloop De speler die aan de beurt is kan 1 van de volgende acties kiezen:
- Machtkaart spelen
- Machtkaart trekken
- Heldenkaart tegelijk met machtkaart spelen

Kan geen van bovenstaande acties worden uitgevoerd, moet de beurt worden doorgegeven aan de andere speler. Die speler is dan gelijk aan de beurt. Die speler blijft ook aan de beurt tot de eerste speler wel weer een actie uit kan voeren.

Machtkaart spelen Het zwaard op de machtsteen geeft aan in welke richting de kroon bewogen wordt. Op het zwaard zijn 1, 2 of 3 streepjes te zien, die geven aan hoeveel stappen de kroon doet. Het aantal stappen wordt ook aangegeven door het romeinse cijfer dat in de kroon van de kaart staat.
Het aantal stappen dat op de kaart staat moet helemaal gebruikt worden. Een kaart kan daardoor dus niet gespeeld worden als de kroon buiten het speelveld terecht zou komen. Een kan kaart ook niet gespeeld worden indien de kroon dan op een steen van de tegenstander terecht komt. De plek waar de kroon komt wordt gemarkeerd met een steen in de eigen kleur. De kroon komt daarbovenop te staan.

Machtkaart trekken Altijd kan er gekozen worden, zolang de speler minder dan 5 kaarten op handen heeft, een machtkaart van de gedekte stapel te trekken. De kaart word open naast de andere kaarten gelegd. Als de trekstapel leeg is, wordt de aflegstapel opnieuw geschud.

Heldenkaart tegelijk met machtkaart spelen Iedere speler heeft 4 heldenkaarten. Deze kunnen ingezet worden samen met een machtkaart, om een steen van de tegenstander om te draaien naar de eigen kleur. De regels van de machtkaart spelen blijven wel gelden. Alleen kan nu dus wel geeindigd worden op een steen van de tegenstander.

Einde van het spel Het spel kan op 2 manieren eindigen.
- Beide spelers kunnen geen actie meer uitvoeren.
- Een van de spelers plaatst de laatste machtsteen op het bord.
Het spel eindigt direct. De speler met de meeste punten wint het spel.

Puntentelling Elk gebied dat een speler heeft levert punten op. Het aantal stenen dat een gebied groot is wordt geteld. Dat aantal wordt met zichzelf vermenigvuldigd. Op die manier worden alle gebieden geteld en de punten van elk gebied bij elkaar opgeteld.