Speluitleg Doel van het spel Het spel wordt gespeeld over meerdere rondes. De spelers kiezen elke ronde bepaalde rollen en voeren daarmee verschillende acties uit, om zoveel mogelijk waardevolle gebouwen te kunnen bouwen. Wie aan het einde van het spel de meeste punten heeft, wint het spel.

Spelverloop Het spel wordt in meerdere rondes gespeeld. Elke ronde wordt begonnen door de gouverneur. De gouverneur gaat na elke ronde 1 plek verder naar links. De speler met de gouverneur kiest als eerste een van de rollen uit. Daarna voert iedereen de acties uit die bij die rol horen. Daarna kiest de volgende een rol, en dan worden de acties daarbij horend direct uitgevoerd. Dat gaat zo door tot iedereen een rol gekozen heeft en de acties uitgevoerd zijn.

De rollen Iedere rol heeft een privilege dat alleen door de speler die de rol gekozen heeft geldt. En iedere rol (uitzondering: goudzoeker) heeft een algemene actie die door iedereen uitgevoerd kan worden. Een speler is verplicht tot het kiezen van een rol. Een rollenkaart blijft tot het einde van de ronde liggen, dat betekent dat een rol per ronde maar 1 keer gekozen kan worden.

Bouwmeester
Iedereen mag 1 gebouw bouwen. De kosten (dubloenen) van het gebouw staan links in het rondje, de punten rechts in het rood. De bouwmeester hoeft 1 dubloen minder te betalen voor het gebouw.
Burgemeester
Elke speler krijgt kolonisten van het kolonisten-schip. De kolonisten worden in volgorde van de spelers uitgedeeld, 1 voor 1. Zijn er 4 spelers en 6 kolonisten beschikbaar dan krijgt de burgemeester zelf en de volgende speler 2 kolonisten, en de andere spelers 1. Tevens krijgt de burgemeester 1 kolonist extra uit de voorraad. In deze fase mogen de spelers alle eigen kolonisten opnieuw verdelen over de beschikbare plaatsen.
Landbouwer
Als de landbouwer gekozen wordt kiest iedereen een plantage. De landbouwer mag, indien voorradig, een steengroeve in plaats van een plantage kiezen. Na de landbouwer-fase gaan de plantages die niet gekozen zijn naar een aflegstapel en worden er nieuwe plantages open gelegd.
Opzichter
Iedere speler produceert grondstoffen afhankelijk van de eigen plantages en productiegebouwen. Let op; mais heeft geen productiegebouw. De opzichter kiest aan het einde van deze fase 1 extra goed uit de goederen waarvan hij minimaal 1 goed geproduceerd heeft.
Handelaar
Elke speler mag 1 goed aan het handelshuis leveren en hier dubloenen voor ontvangen. Echter neemt het handelshuis geen goederen aan die er al in liggen. Tevens geldt; 'vol is vol' en is de fase klaar en wordt het handelshuis geleegd.
Kapitein
Elke speler moet, zo ver mogelijk, goederen leveren aan de schepen. Elk geleverd goed levert 1 punt op. Een schip neemt geen goederen aan die al op een ander schip liggen. Een vol schip wordt aan het eind van de fase geleegd. Spelers mogen 1 goed overhouden aan het einde van deze fase. Wie meer heeft moet goederen inleveren.
Goudzoeker
De speler die de goudzoeker kiest, krijgt 1 dubloen. De andere spelers krijgen niets.

Einde van het spel Het spel heeft meerdere criteria waar het op kan eindigen; echter zal de ronde altijd uitgespeeld worden.

1. Een speler heeft na de bouwmeesterfase geen bouwplaats meer beschikbaar.
2. Na de burgemeesterfase kan het kolonistenschip niet meer volledig aangevuld worden.
3. De puntenfiches zijn na de kapiteinsfase op.


Puntentelling: - De punten van de gebouwen.
- De punten van de fiches
- De bonuspunten van de grote gebouwen (met 10 dubloenen-kosten).

De speler met de meeste punten wint. Bij een gelijke stand wint van deze spelers, de speler die de meeste dubloenen + goederen heeft.

Video uitleg