Speluitleg Doel spel Het doel van het spel is om in de steden in totaal 7 paleizen () te bouwen. Wie dit als eerste voor elkaar heeft wint het spel. Uiteraard is dit niet eenvoudig. Alle acties kosten goudstukken, en het is moeilijk de keuzes te maken waar deze het beste aan uitgegeven moeten worden.

Spelmateriaal mbv screenshot screenshot

Op het bord zien we 7 steden, een stapel dorpen waar huisjes in staan, paleizen, architecten, de maharadja en gouverneurs.
Voor de duidelijkheid: Huis: Architect: Maharadja: Gouverneur:

Daarnaast heeft elke speler; een karakterkaart met ieder zijn eigen functie, beschikbare voorraad huisjes die hij kan bouwen, huisjes in de doos (die met een bepaalde actie bij de beschikbare voorraad komen), en goudstukken.

Begin spel Elke speler kiest een karakterkaart (volgorde onwillekeurig). Daarna zet elke speler 4 huisjes neer (om de beurt, en op volgorde van de karakterkaart).

Spelverloop Elke ronde begint met het verplaatsen van de Maharadja naar de stad van de onderste gouverneur, waarna deze gouverneur helemaal naar boven geplaatst wordt. In het voorbeeld staat de maharadja links boven bij de paarse stad. In deze stad is aan het eind van de ronde goud te verdienen!

Vervolgens kiezen alle spelers tegelijk in het geheim 2 acties. Mogelijke acties zijn; 1 huis verplaatsen, 2 huizen bouwen, karakterkaart wisselen, 2 goud direct krijgen, 1 paleis bouwen, een gouverneur 2 plekken naar beneden schuiven op het gouverneur-spoor, etc. Let op dat huizen en paleizen bouwen goud kost (1 goud per huis en 12 goud per paleis).

Als elke speler zijn acties gekozen heeft komt iedereen 1x aan de beurt om zijn acties uit te voeren. De spelers komen in de volgorde van de karakterkaart aan de beurt (dus nummer 1 eerst). Let op dat karakterkaartwissel ook 1 van de acties is, waardoor de volgorde direct kan veranderen. In de beurt worden de gekozen acties uitgevoerd. Deze acties mogen in elke gewenste volgorde uitgevoerd worden.

Reizen In de stad waar de maharadja staat kan goud verdiend worden als iedereen aan de beurt geweest is. De speler die de meeste punten (huizen, paleizen en de architect leveren punten op) haalt in de stad krijgt het meeste goud. Om in een stad te mogen bouwen moet de architect in die stad aanwezig zijn, en moet daarvoor reizen. Reizen met de architect gebeurt in de beurt, en mag op elke manier gedaan worden zoals de speler zelf wilt. Het mag tussen het uitvoeren van acties door, het mag er voor, er na, enz.

Er zijn enkele zaken waar rekening mee gehouden moet worden:
- Een architect mag niet door een dorp waar [b]geen[/b] huisjes staan.
- Een architect mag altijd kosteloos door een dorp waar minimaal 1 huisje van zichzelf staat.
- Indien er in een dorp geen eigen huis staat, kost het passeren van dit dorp 1 goud tol per huisje.

Einde van de ronde Als elke speler geweest is krijgen alle spelers met minimaal 1 punt in de stad goud van de maharadja. Met 4 spelers krijgt de speler met de meeste punten in die stad 12 goud. De nummer 2 krijgt 9, nummer 3 krijgt 6 en de nummer 4 krijgt uiteindelijk 3 goud.

De punten die te verdienen zijn;
- Het middelste paleis = 3 punten.
- Paleis = 1 punt.
- Huis = 1 punt.
- Architect = 1 punt.

Als het goud is uitgekeerd is de ronde voorbij en begint er een nieuwe met het verplaatsen van maharadja naar de volgende stad.


Overige details Karakterkaarten eigenschappen.
1: Altijd als 1e aan de beurt.
2: Ontvangt 1 goud in elke beurt.
3: Elk buitenpaleis (elk paleis in de stad die niet in het midden ligt) levert 2 punten op.
4: De bank betaalt de reiskosten die de architect maakt.
5: Mag 1 huis kostenloos bouwen of verplaatsen.
6: Een paleis bouwen kost 9 goud ipv 12.


- In een dorp mogen maximaal 2 huizen staan (stad heeft geen beperking).
- Stad heeft 7 paleis-plaatsen. Vol is vol.
- Als 2 spelers evenveel punten hebben in een stad geeft het karakterkaart de doorslag.

Video uitleg