Speluitleg Algemeen Twee medicijnmannen, de 2 spelers, streven naar de macht over de verschillende eilanden van de Kahuna archipel. Daarom proberen ze zoveel mogelijk eilanden aan hun macht te onderwerpen. Daarvoor gebruik je straatjes, die je met behulp van speelkaarten op het bord kunt leggen. De medicijnman die de meeste straatjes aan het eiland heeft liggen, heeft dat eiland aan zijn/haar macht onderworpen en mag dat eiland markeren met een machtsteen.

Doel spel Het doel van het spel is om zoveel mogelijk macht te krijgen op de eilanden.
Er worden 3 ronden gespeeld. Na elke ronde worden punten verdeeld. Wie na die 3 ronden de meeste punten heeft, wint het spel.

Eilandkaarten Aan het begin van het spel hebben beide spelers 3 eilandkaarten in hun hand. Deze worden voor de tegenstander verborgen gehouden. Er mogen zoveel kaarten per beurt gespeeld worden als de speler wil, de speler hoeft echter geen kaart te spelen. Aan het einde van de beurt heb je de keuze een kaart van de gedekte trekstapel te pakken of een van de drie open kaarten te pakken. Na het pakken van een kaart eindigt de beurt. Als de tegenstander heeft besloten geen kaart te pakken, dan moet de speler wel een kaart pakken. Een of meer eilandkaarten mogen onder de aflegstapel gelegd worden als ze niet zinvol gespeeld kunnen worden. Een speler mag niet meer dan 5 kaarten op handen hebben.

Kaarten spelen Kaarten kunnen op 2 manieren gespeeld worden:
- 1 kaart spelen en een straatje plaatsen
- 2 kaarten spelen en een straatje verwijderen

1 kaart spelen en een straatje plaatsen
Als er een kaart gespeeld wordt kan er een straatje geplaatst worden tussen 2 eilanden. Er mogen echter niet zomaar straatjes geplaatst worden. Op elke kaart staat de naam van een van de eilanden. Het straatje moet aan dat eiland grenzen. Het maakt daarbij niet uit naar welke van de buureilanden het straatje gelegd wordt. Indien meerdere eilandkaarten gespeeld worden moeten die een voor een gespeeld worden (uitzondering: 2 kaarten spelen, zie hieronder)

2 kaarten spelen en een straatje verwijderen
Door 2 kaarten tegelijk te spelen kan een straatje van de tegenstander weggehaald worden. Ook hierbij geldt dat er niet zomaar straatjes weggehaald mogen worden. Bijvoorbeeld als je een straatje tussen Aloa en Bari weg wilt halen, dan kunnen de volgende combinaties van kaarten gespeeld worden. Aloa, Aloa of Bari, Bari en de laatste mogelijkheid is Aloa, Bari Het is toegestaan daarna zelf een straatje te plaatsen op de plek van het zojuist verwijderde straatje.

Machtstenen Een eiland is aan jou macht onderworpen als je meer dan de helft van het aantal verbindingen van dat eiland hebt. Op dat moment wordt er een machtsteen op het eiland geplaatst. Als er straatjes van de tegenstander aan het eiland liggen, dan worden die verwijderd. Dat kan dan dus ook tot gevolg hebben dat stenen op naburige eilanden weggehaald moeten worden.

Tellingen en einde spel In het spel zijn er 3 tellingen. 2 tussentijdse tellingen en de laatste telling.

Tussentijdse tellingen
Als de gedekte trekstapel uitgeput is en de laatste van de open kaarten gepakt is wordt gelijk het spel kort onderbroken om te tellen. Het aantal machtstenen per speler wordt geteld. Bij een gelijke stand krijgen beide spelers geen punten.
Bij de eerste telling krijgt de speler met de meeste stenen 1 punt.
Bij de tweede telling krijgt de speler met de meeste stenen 2 punten.
Dan wordt de aflegstapel weer geschud en worden er 3 nieuwe open kaarten neergelegd. De spelers houden de kaarten die ze al op handen hadden. Daarna gaat het spel weer verder waar het gebleven was.

Laatste telling
Als de gedekte trekstapel voor de 3e keer uitgeput is en de laatste van de open kaarten gepakt is komen beide spelers nog één keer aan de beurt. Dan volgt de laatste telling. Weer worden de stenen per speler geteld. De speler met de meeste stenen krijgt als punten het verschil in aantal stenen van de 2 spelers. Bijvoorbeeld speler A heeft 5 stenen en speler B heeft 3 stenen. Dan krijgt speler A 2 punten. Heeft speler A echter 7 punten, dan krijgt speler A 4 punten.

De speler die na de drie tellingen de meeste punten heeft wint het spel.
Als beide speler een gelijk aantal punten hebben wint de speler die bij ronde 3 de meeste punten haalde.
Indien beide speler aan het einde van het spel 0 punten hebben, wint de speler die de meeste straatjes op het bord heeft liggen.

Voortijdig einde spel Het spel eindigt voortijdig als een van beide speler in de tweede of derde ronde van het spel helemaal geen straatjes meer op het bord heeft liggen. In dat geval wint de andere speler.